Authors

A   N  
  Ananya S. Guha   Nilanjan Choudhury

Norbert Jana Nongbet

   Ankush Saikia P  
C     P.S.Thangkhiew
  C. N. Anand   Prasenjit Duara
D   R  
Debashish Majumdar
  Dhruba Hazarika   R.G. Lyngdoh
J     R.Krishna Rao
  Jaideep Mukherjee   Raj Baruah
  James Lyngdoh   Rezaul Laskar
  Jasper Elias   Roderick Chalmers
  Jo Nambiar   Ronojoy Sen
  Jyoti Kumar Sarma   Rustom Bagchi
K   S  
Kishalay Bhattacharjee

 

  Samrat X
  Kynpham Singh   Sanjoy Hazarika

Sarita Dasgupta

M     Siddhartha Deb
Mohammed Saiful Islam  Sumant Barooah
   Murli Melwani  U
Utpal Kataky